Analiza IT

Studia podyplomowe dla Analityka

TB. Opublikowano w Analiza IT

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Studia podyplomowe dla analityków są i coraz więcej ich na rynku. Zapotrzebowanie rośnie, więc i odpowiedź uczelni trafiona. Opiszę tutaj dwa wybrane kierunki- z Politechniki Warszawskiej i z Koźmińskiego (wydają się ciekawe, a program znacząco się różni). Celowo w tytule artykułu nie znalazło się słowo "biznesowego", ponieważ jeden z opisywanych kierunków podyplomowych sięga dosyć mocno do inżynierii wymagań. 

Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence. Politechnika Warszawska. Wydział Elektryczny PW postanowił połączyć w jedno zagadnienia związane z analizą biznesową i BI. Ciekawy pomysł, chociaż nie spotkałem dotąd stanowiska obejmującego w zakresie obowiązków typowe zbieranie wymagań i analizę danych w hurtowni. Z opisu wynika, że studia adresowane są do osób zajmujących się dokumentowaniem, wsparciem procesów biznesowych, analityką biznesową i analizą danych w biznesie. Co interesujące część zajęć odbywa się w formie zdalnej poprzez platformę edukacyjną, patrząc z perspektywy obecnej sytuacji, jest to plus. Studia opierają się na sporej ilości warsztatów i zajęć praktycznych, ale wydaje mi się, że podana na stronie liczba zajęć praktycznych (228 godzin!) jest błędna, chyba że nie ma w ogóle teorii :) Program studiów przedstawia się następująco:

 • Identyfikacja wymagań w projekcie
 • Modelowanie procesów biznesowych (ER, BPMN, UML, IDEFX1)
 • Odkrywanie danych i wiedzy (wydobywanie informacji ze zbiorów danych, podstawy środowiska R)
 • Opracowywanie wymagań w projekcie (identyfikacja, zarządzanie wymaganiami)
 • Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań (Enterprise Architect, IBM RSA, InfoSphere Data Architect, MS Visio)
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych (kostki OLAP, ETL)
 • Bezpieczeństwo danych w biznesie
 • Narzędzia analityki biznesowej (Microstrategy, Qlik Sense)
 • Projektowanie systemów w IBM RSA
 • Seminarium problemowe
 • SOA i rozwiązania w chmurze
 • Wsparcie procesów WorkFlow (WFMC, MS SharePoint).

Kierownikiem studiów jest dr inż. Włodzimierz Dąbrowski i on też prowadzi większość wykładów. Kadra wykładowców w większości wywodzi się z uczelni, ale jest też Monika Perendyk ze Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

Standardowo mamy dwa semestry, a koszt to 7950 zł. Żeby się dostać potrzeba mieć ukończone studia 1 lub 2 stopnia i "posiadać ogólną wiedzę z dziedziny informatyki w zakresie programowania" :) Nie ma pracy dyplomowej, więc pewnie zaliczenie na podstawie egzaminu. Program, bardziej techniczny niż biznesowy, aczkolwiek może trafiać do pewnej grupy odbiorców.

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach. Koźmiński. Podobnie jak tutaj: http://zarzadzanieit.com.pl/index.php/home/zarzadzanie-projektami/100-podyplomowe2 studia prowadzi firma Octigo a kierownikiem jest Marcin Żmigrodzki. Kilka przedmiotów zresztą pokrywa się z kierunkiem zarządzania projektami. Program też zakłada dużo zajęć praktycznych i symulacji, a tematyka wygląda tak:

 • Podejście informatyczne do zarządzania wymaganiami (BABOK, UML, zarządzanie wymaganiami z perspektywy PMBOK, PRINCE2)
 • Podejście procesowe do zarządzania wymaganiami (struktura organizacji, zarządzanie jakością, narzędzia procesowe, mapowanie procesów, BPMN, mindmapping, ishikava, Six Sigma)
 • Miękkie kompetencje w zespole projektowym (symulacja Massawa)
 • Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce (symulacja Scrum Droid)
 • Architektura korporacyjna
 • Przygotowanie do certyfikacji CCBA.

Łącznie 178h zajęć dydaktycznych. Program ciekawy? Ciekawy i duży plus za oparcie o BABOKa i przygotowanie do CCBA (może nie jestem tutaj obiektywny :) ). Zakończenie egzaminem, a koszt to 7900 zł za dwa semestry. Rekrutacja podobnie jak powyżej.

 Mi osobiście bliższa jest ta druga tematyka, ale ten wpis ma pokazać, że możliwości jest wiele i każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie.