Analiza IT

Przygotowania do CCBA

TB.

Czas rozpocząć przygotowania do certyfikacji IIBA, a konkretnie do drugiego stopnia czyli CCBA. Ale po kolei, już Wam mówię co oznaczają wymienione skróty: IIBA to International Institute of Business Analysis, międzynarodowa organizacja zrzeszająca i wspierająca analityków biznesowych. Powstała bodajże w 2003 roku i z roku na rok powiększa liczbę członków i entuzjastów. Znalazłem dane z 2014 roku, wtedy było 27 tyś. członków. Dzisiaj liczba może być dwa razy większa.

Nie dziwie się w sumie temu wzrostowi, IIBA jest autorem BABOKa (Business Analysis Body of Knowledge), który stanowi swego rodzaju biblie dla analityka. Jest to temat na oddzielny wpis i nie będę go tutaj rozwijał, ale dodam, że BABOKa warto poczytać. Zresztą kilka poprzednich artykułów nawiązuje do tej pozycji. Wracając do certyfikacji, zasadniczo poziomów jest 4:

 • ECBA (Entry Certificate in Business Analysis) - certyfikat dla początkujących analityków, będący wprowadzeniem do BABOKa
 • CCBA (Certification of Capability in Business Analysis) - dla bardziej zaawansowanych z min. 2-3 letnim doświadczeniem w analizie
 • CBAP (Certified Business Analysis Professional) - dla analityków z doświadczeniem min. 5 lat
 • CBATL (Certified Business Analysis Thought Leader) - dla profesjonalistów w analizie biznesowej z doświadczeniem zawodowym co najmniej 10 lat.

Pierwszy i ostatni z powyższej listy są mało popularne. Wynika to z tego, że jeden reprezentuje zupełne podstawy, które tak naprawdę nie wymagają certyfikacji, a drugi powstał niedawno i dedykowany jest dla totalnych guru analizy :) Jak wspomniałem skupię się na drugim poziomie, czyli CCBA. Nie ma tutaj obowiązku posiadania wszystkich stopni certyfikacji, można zacząć z dowolnego poziomu. Niektórzy startują od razu od CBAP, ja postanowiłem stopniowo rozwijać tą ścieżkę. 

Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu? Można przygotować się samemu, nie ma wymogu odbycia szkolenia (chociaż takie są i o nich też powiem). Trzeba spełniać tylko poniższe kryteria:

 • Minimum 3750 godzin doświadczenia w pracy w zakresie analizy biznesowej zgodnie z kompendium BABOK® Guide w ciągu ostatnich siedmiu lat
 • Minimum 900 godzin pracy w dwóch spośród sześciu obszarów wiedzy kompendium lub 500 godzin pracy w czterech spośród sześciu obszarów wiedzy (chodzi o BABOK)
 • Minimum 21 godzin Rozwoju Zawodowego (Professional Development) w ciągu ostatnich czterech lat - mogą to być dowolne szkolenia np. z obszaru projektowego (PMI, Prince), trzeba zwracać uwagę czy szkolenie daje nam punkty PDU's
 • Dwie referencje od menadżera, klienta lub osoby posiadającej CBAP®
 • Podpisanie zawodowego Kodeksu Postępowania – Code of Conduct

Wystarczy więc te 2 lata pracy jako analityk i odbycie dowolnego punktowanego szkolenia. O samym egzaminie napiszę więcej po szkoleniu wstępnym, orientacyjny koszt to ok. 575 USD dla osób nie należących do IIBA. W przypadku gdy już jesteś członkiem stowarzyszenia opłata wynosi 450 USD. Aby zostać członkiem IIBA należy zarejestrować się na stronie http://www.iiba.org (mam wrażenie, że bardzo kiepsko działa ta witryna) i opłacić roczną składkę w wysokości 85 USD. Odnowienie kosztuje 75 dolarów. Także nie jest to mało, ja póki co wstrzymałem się przed tym krokiem. Chociaż pewnie warto, bo jest się na bieżąco ze społecznością analityków. W Polsce funkcjonuje też http://iiba.org.pl , które ma również swoją opłatę członkowską - 39 zł rocznie, ale aby się zapisać trzeba być wcześniej członkiem międzynarodowego stowarzyszenia :) 

Jest kilka szkoleń, które przygotowują do powyższej certyfikacji. Ja nie jestem pewien czy w tym roku podejdę do egzaminu ze względu na ścieżkę rozwoju, która nie dotyczy tylko analizy, dlatego wybrałem szkolenie bardziej ogólne: Analiza biznesowa w cyklu życia projektu. Szkolenie daje wymagane 21 PDUs a program wygląda tak: 

 1. Podstawy analizy biznesowej
  •  Analiza biznesowa
   • Korzenie i definicja analizy biznesowej
   • Obszary wiedzy analizy biznesowej 
   • Zadania analizy biznesowej
  •  Standard analizy biznesowej BABOK® Guide – najważniejsze pojęcia
  •  Analityk biznesowy – rola czy profesja?
   • Cechy dobrego analityka biznesowego
   • Kluczowe czynniki sukcesu analityka biznesowego
   • Bazowe kompetencje analityka biznesowego według BABOK® Guide 
   • Pozycja analityków biznesowych w organizacjach
 2. Rozpoznawanie i analiza interesariuszy
  • Budowanie zaufania w relacjach z interesariuszami 
  • Dlaczego w projektach potrzebny jest kierownik projektu i analityk biznesowy? 
  • Członkowie zespołu projektu – porównanie ról kierownika projektu i analityka biznesowego 
  • Eksperci dziedzinowi
  • Analiza interesariuszy
   • Szablon oceny interesariuszy 
   • Macierz oceny interesariuszy
   • Model istotności interesariuszy
  • Zasady budowania relacji z interesariuszami
  • Równoważenie potrzeb interesariuszy
  • Strategie zarządzania zmianą
  • Źródłowe przyczyny konfliktów
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  • Skuteczne spotkania i skuteczna komunikacja
  • Analityk biznesowy jako facylitator
   • Najlepsze wzorce
   • Podejmowanie decyzji
   • Droga do konsensusu
   • Wywieranie wpływu na innych
 3. Zrozumienie źródeł i zakresu projektu
  • Dlaczego organizacje podejmują się realizacji projektów?
  • Określanie i analiza potrzeb biznesowych – diagnostyczne podejście
  • Opracowywanie uzasadnienia biznesowego
  • Planowanie strategiczne
  • Rola analityka biznesowego w planowaniu strategicznym
  • Zarządzanie portfelem projektów i zarządzanie programami
  • Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture)
  • Siatka Zachmana
  • Cykl tworzenia rozwiązania a cykl życia projektu
  • Działania analityka biznesowego w projekcie
  • Określanie wizji i zakresu rozwiązania
  • Inicjowanie projektów
 4. Wymagania - droga do rozwiązania
  • Metody wydobywania
  • Formaty dokumentowania informacji
  • Cechy dobrego modelu
  • Wyniki działań analitycznych
  • Koncepcja „Essential Analysis”
  • Podstawowe elementy opisu kontekstu rozwiązania
  • Poznawanie kontekstu biznesowego rozwiązania
  • Opisywanie procesów – przykładowe narzędzia i notacje
  • Reguły biznesowe
  • Opis stanu istniejącego
  • Elementy opisu rozwiązania
  • Klasyfikacja wymagań wg BABOK® Guide
  • Atrybuty dobrych wymagań
  • Ryzyka związane z wymaganiami
  • Warsztaty wymagań
  • Dlaczego analityk biznesowy powinien rozumieć kontekst techniczny?
   • Terminologia techniczna
   • Metodyki tworzenia rozwiązań
   • Użyteczność
   • Inne ważne obszary techniczne
  • Określanie wymagań przejściowych
  • Metody oceny i walidacji rozwiązania
  • Metody priorytetyzacji
  • Określanie założeń i ograniczeń
  • Planowanie działań analitycznych – WBS
  • Planowanie komunikacji dotyczącej wymagań
  • Planowanie zarządzania wymaganiami
 5. Tworzenie wartości dodanej dla organizacji
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie relacjami i komunikacja
  • Poznawanie nowych technik analitycznych
  • Doskonalenie umiejętności
  • Planowanie analizy biznesowej

Wydaje się ciekawie. 3 dni szkolenia, koszt ok 3700 zł (ach co by było gdyby nie ten budżet szkoleniowy pracodawcy :) ). Po samym szkoleniu napiszę Wam czy warto. Zapraszam do dzielenia się opiniami w tym temacie :)