Co to jest ta analiza?

Czym się tak naprawdę zajmuje analityk i czy w ogóle go potrzebujemy? Co to jest ta analiza i kiedy ją robić? 

Ze zbieraniem wymagań i przełożeniem zapotrzebowania biznesu na język IT borykamy się od dawna. Ale rola analityka wyłoniła się dopiero jakiś czas temu. Przy prowadzeniu nawet małych projektów zaczęto dostrzegać, że dobrze przygotowane i zanalizowane potrzeby biznesowe mogą stanowić klucz do sukcesu.

Ważne, aby ktoś zrozumiał czego klient od nas oczekuje oraz w drugą stronę, aby informatyka była zrozumiała dla biznesu. 

Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide)  mówi nam, że analiza biznesowa to zbiór zadań i technik przydatnych przy współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, aby poprawnie zrozumieć strukturę, polityki oraz zasady działania organizacji, a także wypracować rozwiązania umożliwiające osiągnięcie strategicznych celów.  

Analiza biznesowa polega na zrozumieniu sposobów funkcjonowania organizacji oraz określeniu czego organizacja potrzebuje do dostarczania produktów i usług zewnętrznym interesariuszom. Obejmuje to opisanie celów organizacyjnych, jak cele te łączą się z konkretnymi zadaniami, określając kierunki działania, które organizacja musi podjąć, aby osiągnąć te cele oraz przedstawienie, w jaki sposób poszczególne jednostki organizacyjne i zainteresowane strony wewnątrz i na zewnątrz tej organizacji współdziałają.

Analizę biznesową można przeprowadzić, aby zrozumieć obecny stan organizacji lub stworzyć podstawę późniejszej identyfikacji potrzeb biznesowych. W większości przypadków analiza biznesowa jest przeprowadzana w celu zdefiniowania i zatwierdzenia rozwiązań spełniających potrzeby biznesowe.

Analitycy biznesowi muszą analizować i łączyć informacje dostarczane przez wiele stron współdziałających z firmą: klientów, pracowników, specjalistów IT i kierowników. Analityk jest odpowiedzialny za wyłuskanie rzeczywistych potrzeb interesariuszy, często przyczynia się do ułatwiania komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacji. W szczególności analitycy biznesowi często odgrywają kluczową rolę w dostosowywaniu potrzeb jednostek biznesowych do możliwości oferowanych przez technologie informatyczne i mogą służyć jako "tłumacz" pomiędzy tymi grupami. 

Kluczowymi pojęciami analizy wg BABOK® Guide są: domeny, rozwiązania i wymagania, ale o tym powiemy sobie szerzej w następnych wpisach. 

Z mojego doświadczenia wiem, że analityk często oprócz analizy pełni role kierownika projektu, testera i administratora wdrożonego rozwiązania, wszystko zależy od organizacji. 

Tak więc misja analityka nie jest łatwa :)

Related Articles

Kluczowe pojęcia analizy

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!