Czym jest studium wykonalności

Przed rozpoczęciem każdego projektu powinniśmy opracować studium wykonalności, na poziomie zależnym od skali projektu. Tylko po co i co to takiego właściwie jest? Otóż jest to obiektywna analiza czy i jak możemy zrealizować projekt uwzględniając różne czynniki na niego wpływające. W prostych słowach głównie będziemy zwracać uwagę na wymagane koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wartości jakie chcemy osiągnąć. 

Zdarza się, że studium powstaje już po rozpoczęciu projektu, aby uzasadnić jego celowość, co jest błędem. Poprawnie wykonana analiza pokazuje nam czy projekt jest opłacalny czy też w ogóle niewykonalny i nie należy go rozpoczynać. Tak więc drobiazgowa analiza potencjału projektu zawiera jego:

  • mocne i słabe strony,
  • zagrożenia i szanse,
  • zasoby niezbędne do realizacji,
  • analizy: rynku, ekonomiczna, techniczna i strategiczna,

które wspomagają proces decyzyjny kierownictwa. Może się okazać, że czynniki są niesprzyjające i projekt nie zostanie uruchomiony. Niemniej warto przy takiej analizie przygotować kilka wariantów rozwiązania i ryzyka z nimi związane.

feasibility study 2

Poprawnie przygotowane studium tworzy tak naprawdę jasne uzasadnienie celu realizacji projektu oraz jego wstępny plan. Powinno więc zawierać również:

  • opis stanu obecnego,
  • opis stanu docelowego (możliwe warianty),
  • plan postępu wraz z miernikami poszczególnych kroków.

Żeby dobrze przygotować taką analizę potrzeba wiele pracy i sporo czasu, ale efekty są tego warte.  

Related Articles

Kluczowe pojęcia analizy

Co to jest ta analiza?

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!