Kluczowe pojęcia analizy

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym pojęciom nad którymi pochyla się analiza biznesowa: 

  1. Dziedzina - jest to obszar poddawany analizie. Może być tożsamy z obszarem jednostki organizacyjnej, ale także sięgać dalej, jeżeli zainteresowane strony i interakcje z nimi wykraczają poza te granice. Często domena analizy jest bardzo szeroka, aby jak najlepiej spojrzeć na badany zakres.
  2. Rozwiązania - czyli zestaw zmian w obecnym stanie organizacji, które są utworzone w celu spełnienia potrzeb biznesowych, rozwiązania problemu lub wykorzystania okazji. Z reguły zakres rozwiązania jest węższy niż obszar domeny, w której się poruszamy i stanowi podstawę zakresu projektu do wdrożenia tego rozwiązania. Analiza biznesowa pomaga zdefiniować optymalne rozwiązanie dla danego projektu, uwzględniając czas, budżet, zasoby itp. posiadane przez określoną organizacje. Przykłady rozwiązań: aplikacje, usługi internetowe, procesy biznesowe, reguły biznesowe, zastosowanie technologii informatycznych, zrewidowaną strukturę organizacyjną, outsourcing, insourcing, redefiniowanie stanowisk pracy.
  3. Wymagania - czyli:
    • warunki lub możliwości potrzebne interesariuszom do rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu,
    • warunki lub możliwości, które muszą zostać spełnione by rozwiązanie realizowało cele umowy, specyfikacji lub innego formalnego dokumentu,
    • udokumentowana reprezentacja powyższych warunków i możliwości. 

Wymagania mogą być niepoprawne, pochodzić od innych wymagań lub być ściśle określone z góry. Istotą analizy biznesowej jest osiągnięcie takiego stanu, by wszystkie wymagania był zrozumiałe i przejrzyste dla zainteresowanych stron. Aspekty te obejmują, między innymi, przeszłe, obecne i przyszłe warunki lub możliwości występujące w przedsiębiorstwie oraz opisy struktur organizacyjnych, ról, procesów, zasad, reguł i systemów informacyjnych. 

Nad kwestią wymagań skupimy się mocniej przy okazji kolejnych wpisów. Spojrzymy szerzej na różne obszary i nie rzadko konflikty wymagań. Rozwiniemy też temat specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przy okazji tych drugich, z doświadczenia wiem, że tworząc nawet prostą aplikację lista ta może być długa. W każdym razie zadaniem analityka jest dogłębne przyjrzenie się i zdefiniowanie procesów biznesowych funkcjonujących w organizacji, a także opisanie stanu niezbędnego do osiągnięcia danego celu biznesowego. Brzmi to dosyć skomplikowanie, mam nadzieję jednak, że przyszłe praktyczne przykłady rozjaśnią temat. 

W ramach rozwinięcia powyższego taki obrazek:

ba concept 

Ponieważ praktycznie zawsze badając rozwiązania i analizując wymagania, musi brać pod uwagę stanowisko interesariuszy, oczekiwane wartości i planowane zmiany. 

Related Articles

Co to jest ta analiza?

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!