Szkolenie - Wprowadzenie do Analizy IT

Szkolenie z Wprowadzenia do Analizy IT to dwudniowy program (16h) wprowadzający do roli Analityka Biznesowego. Szkolenie przeprowadzone jest w formie zdalnej. Trener - Tomasz Biernat. Aktualne terminy w zakładce Kontakt i Szkolenia.

Poniżej szczegółowy program:

Dzień 1:

1. Kim jest analityk i jaka jest jego rola?

 • Rola analityka w organizacji:

  • Omówienie w jakich rodzajach organizacji analitycy pracują i jakie mogą pełnić role.
  • Wyjaśnienie dlaczego analitycy są kluczowymi ogniwami w projektach biznesowych i IT.

 • Zadania analityka:

  • Wskazanie głównych zadań analityka, takich jak pozyskiwanie i analiza wymagań, komunikacja z interesariuszami, tworzenie dokumentacji itp.
  • Omówienie roli analityka w rozwiązywaniu problemów i optymalizacji procesów biznesowych.

2. Wprowadzenie do BABOKa (Business Analysis Body of Knowledge):

 • Czym jest BABOK?:

  • Wyjaśnienie czym jest BABOK i jakie ma znaczenie dla analityków biznesowych.
  • Omówienie historii i celu powstania BABOKa.

 • Struktura BABOKa:

  • Przedstawienie głównych rozdziałów i sekcji w BABOKu.
  • Wyjaśnienie jak obszary wiedzy w BABOKu mogą być używane w praktyce.

3. Kompetencje analityka wg BABOK:

 • Zrozumienie domeny:

  • Omówienie znaczenia rozumienia branży lub dziedziny, w której działa analityk biznesowy.
  • Wyjaśnienie jakie korzyści przynosi analitykowi głębsza wiedza na temat domeny.

 • Techniki analityczne:

  • Przedstawienie różnych technik analitycznych, takich jak analiza SWOT, analiza procesów, benchmarking itp.
  • Omówienie kiedy i jakie techniki stosować w różnych kontekstach.

 • Umiejętności interpersonalne:

  • Wskazanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i zarządzania relacjami z interesariuszami.
  • Omówienie jakie wyzwania mogą pojawić się w pracy analityka w obszarze komunikacji.

4. Co to są procesy biznesowe?

 • Definicja procesu biznesowego:

  • Wyjaśnienie czym jest proces biznesowy i dlaczego jest ważny w kontekście analizy biznesowej.
  • Przykłady procesów biznesowych w różnych dziedzinach.

 • Modelowanie procesów:

  • Przedstawienie narzędzi i technik modelowania procesów, takich jak diagramy przepływu pracy, BPMN, czy mapowanie procesów.
  • Omówienie zalet modelowania procesów i jakie informacje można z niego uzyskać.

 • Optymalizacja procesów:

  • Wskazanie jak analiza biznesowa może pomóc w identyfikacji obszarów do optymalizacji procesów biznesowych.
  • Przykłady sposobów na usprawnienie procesów w organizacji.

Dzień 2:

5. Analiza i określenie potrzeb biznesowych:

 • Zrozumienie potrzeb biznesowych:

  • Wyjaśnienie czym są potrzeby biznesowe i dlaczego są istotne w kontekście analizy biznesowej.
  • Przykłady różnych rodzajów potrzeb biznesowych.

 • Techniki zbierania wymagań:

  • Przedstawienie różnych technik zbierania wymagań, takich jak wywiady, warsztaty, analiza dokumentacji itp.
  • Omówienie jakie techniki wybrać w zależności od kontekstu i celów projektu.

 • Tworzenie dokumentacji wymagań:

  • Wyjaśnienie jak opracować dokumentację wymagań, taką jak specyfikacje, przypadki użycia, diagramy itp.
  • Omówienie standardów i zaleceń dotyczących dokumentowania wymagań.

6. Definicja i zarządzanie interesariuszami:

 • Identyfikacja interesariuszy:

  • Wskazanie kto może być interesariuszem w projekcie lub procesie biznesowym.
  • Omówienie narzędzi do identyfikacji i analizy interesariuszy.

 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami:

  • Przedstawienie strategii i technik zarządzania relacjami z interesariuszami.
  • Wyjaśnienie dlaczego skuteczne zarządzanie interesariuszami jest kluczowe dla sukcesu projektu.

 • Konflikty i negocjacje z interesariuszami:

  • Omówienie jak radzić sobie z konfliktami i prowadzić negocjacje z różnymi grupami interesariuszy.
  • Przykłady sytuacji, w których konflikty mogą powstać i sposoby na ich rozwiązanie.

7. Rodzaje wymagań:

 • Podział wymagań:

  • Wyjaśnienie różnicy między wymaganiami funkcjonalnymi a niefunkcjonalnymi.
  • Przykłady typowych wymagań w obu kategoriach.

 • Wymagania biznesowe i systemowe:

  • Omówienie jakie są główne różnice między wymaganiami biznesowymi a systemowymi.
  • Przykłady i znaczenie każdego rodzaju wymagań.

 • Cykl życia wymagań:

  • Wyjaśnienie jakie etapy przechodzi wymaganie od zbierania, przez analizę i dokumentację, aż po weryfikację i zarządzanie zmianami.
  • Przykłady narzędzi do zarządzania wymaganiami.

8. Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań:

 • Techniki analizy wymagań:

  • Przedstawienie różnych technik analizy wymagań, takich jak analiza przypadków użycia, diagramy DFD, itp.
  • Omówienie jakie techniki wybrać w zależności od rodzaju projektu i potrzeb.

 • Zarządzanie zmianami w wymaganiach:

  • Omówienie jak reagować na zmiany w wymaganiach w trakcie projektu.
  • Strategie zarządzania zmianami i kontrolowanie zakresu projektu.

9. Przegląd najpopularniejszych technik:

 • Analiza SWOT:

  • Wyjaśnienie jakie informacje dostarcza analiza SWOT i jak można ją wykorzystać w planowaniu strategii.

 • Benchmarking:

  • Omówienie czym jest benchmarking i jak porównywać wyniki i praktyki z konkurencją.

 • Wywiady:

  • Przedstawienie jednej z najważniejszych technik pozyskiwania wymagań.

10. Narzędzia:

 • Narzędzia do modelowania procesów:

  • Przedstawienie oprogramowania i narzędzi służących do tworzenia modeli procesów biznesowych.
  • Omówienie zalet i wad różnych rozwiązań (np. draw.io, Enterprise Architect, Visual Paradigm).

 • Oprogramowanie do zarządzania wymaganiami:

  • Przykłady popularnego oprogramowania do zarządzania wymaganiami i śledzenia zmian w wymaganiach.

11. Certyfikacja dla analityka - od czego zacząć?

 • Certyfikacje analityka biznesowego:

  • Przedstawienie popularnych certyfikacji w dziedzinie analizy biznesowej, takich jak CBAP, CCBA, ECBA itp.
  • Omówienie wymagań i korzyści związanych z uzyskaniem certyfikatu.

 • Przygotowanie do egzaminu:

  • Wskazanie kroków, jakie można podjąć w celu przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego.
  • Zasoby dostępne online i materiały do nauki.

 • Korzyści z certyfikacji:

  • Omówienie jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatu analityka biznesowego, zarówno osobom zatrudnionym, jak i pracodawcom.

 

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych (z wykorzystaniem Miro). 

Zapraszam do kontaktu :)

Related Articles

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!