Twarde kompetencje analityka

Pisałem ostatnio o umiejętnościach miękkich analityka, czyli takich, które w dużej mierze zależą od naszego charakteru. Teraz chciałbym się skupić na tych twardych, może łatwiejszych do opanowania, na pewno zależnych bardzo mocno od środowiska w jakim pracujemy. 

 Business Analysis Body of Knowledge wspomina o sześciu głównych obszarach kompetencji analityka:

 1. Analityczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów.
 2. Cechy behawioralne.
 3. Umiejętności komunikacyjne.
 4. Umiejętności interakcji.
 5. Wiedza biznesowa.
 6. Aplikacje.

6 key areas babok

O pierwszych 4 możecie poczytać tutaj: Miękki analityk cz. 1 i cz.2. Dwa ostatnie są związane właśnie ze znajomością środowiska i systemów, z którymi pracujemy. 

 • Wiedza biznesowa (Business Knowledge) - wspiera zrozumienie środowiska, w którym przeprowadzana jest analiza biznesowa oraz jest to znajomość ogólnych zasad biznesowych i dostępnych rozwiązań. Możemy wyróżnić tutaj kilka elementów: 
  • Zasady i praktyki biznesowe - są bardzo często cechami wspólnymi dla wielu organizacji o podobnej strukturze działania. Funkcje i możliwości, takie jak HR, finanse, IT, marketing i sprzedaż, które są potrzebne każdej organizacji, są przykładami takich praktyk. Dobrze jest więc, aby analityk znał te sektory firmy, by być w stanie kompetentnie uczestniczyć w projektach i doradzać klientom. 
  • Znajomość branży - istnieje wiele kluczowych czynników wpływających na siłę danej branży. Analitycy powinni być w stanie rozumieć wpływ takich elementów jak: konkurenci, dostawcy, nabywcy, zamienniki itp., aby mogli zidentyfikować podobieństwa i różnice, które mogą mieć wpływ na wymagania biznesowe.
  • Znajomość organizacji - wiedza organizacyjna odnosi się do zrozumienia architektury biznesowej analizowanej organizacji. Obejmuje to zrozumienie modelu biznesowego dostosowanego przez organizację, struktury i relacji, ludzi, danych, technologii i innych aspektów organizacji. W tym przypadku pomagają takie platformy analizy korporacyjnej, jak np. ZACHMAN.
  • Znajomość rozwiązań - analitycy biznesowi muszą szukać powiązań oraz stosować "uczenie się" z innych projektów lub programów, aby rozwiązać bieżące problemy biznesowe "od ręki", bez zbędnego poświęcania czasu na dogłębną analizę. W związku z tym zrozumienie i znajomość istniejących rozwiązań daje analitykowi dodatkową zaletę.
 • Aplikacje (Software Applications) - są wykorzystywane w celu ułatwienia wspólnego tworzenia, dokumentacji i dystrybucji wymagań dla zainteresowanych stron. Analitycy biznesowi powinni być wykwalifikowanymi użytkownikami narzędzi wykorzystywanych w ich organizacji i muszą rozumieć mocne i słabe strony każdego z nich. Możemy wyróżnić tutaj:
  • Aplikacje ogólnego zastosowania - oczekuje się, że analityk biznesowy będzie posiadał wiedzę w aplikacjach pomagających w wykonywaniu codziennych zadań projektowych. Obejmuje to pakiet MS Office, narzędzia do zarządzania wymaganiami, takie jak JIRA, narzędzia komunikacyjne, takie jak Skype, klient poczty e-mail itp.
  • Specjalistyczne aplikacje -  analityk musi również być w stanie używać wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak systemy zarządzania dokumentami, systemy zarządzania treścią, systemy automatyzacji, itp. Może to zależeć od wymagań projektu i specyfiki organizacji.

Wiele z tych umiejętności nabywamy z czasem, im więcej doświadczenia w pracy na stanowisku analityka tym łatwiej poruszać się w tych aspektach biznesowych. Warto też co jakiś czas (przynajmniej z mojego doświadczenia:) ) zmienić branżę i środowisko pracy. Stąpanie po nowych gruntach i wyjście z rutyny daje bezcenne doświadczenie. Unikajcie "zamknięcia" ściśle w obszarze IT, starajcie się o kontakt z biznesem, poznawajcie firmę i procesy biznesowe, to znacznie ułatwia zrozumienie projektów i udział w nich. Nie zawsze łatwo się dostać do takich informacji, ale warto próbować.

Jeżeli chodzi o narzędzia to będzie temat kolejnych wpisów. Postaram się napisać parę słów o Enterprise Architect, Balsamiq, paru innych programach do mockupów, czy też o znajomości UML i BPMN.   

Related Articles

Kluczowe pojęcia analizy

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!