Znaj użytkownika swego

Znajomość swoich użytkowników, a dobór narzędzi do firmy

 

Każda firma ma swoją strategię oraz swoją przeszłość czy historię. Co to oznacza ? Tutaj należy przywołać definicję oraz najważniejsze aspekty:

Strategia IT (informatyczna) odnosi się do planowania i wdrażania technologii informacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych organizacji. Obejmuje ona kilka kluczowych aspektów:

 1. Zrozumienie Celów Biznesowych: Strategia IT musi być ściśle związana z ogólnymi celami i strategią firmy. Oznacza to zrozumienie, jak technologia może wspierać cele biznesowe, takie jak wzrost przychodów, efektywność operacyjna, lub poprawa obsługi klienta.
 2. Planowanie Technologiczne: Obejmuje wybór odpowiednich technologii, platform i narzędzi do wsparcia procesów biznesowych. Ważne jest, aby uwzględniać przyszłe trendy i rozwój technologii, aby zapewnić długoterminową wartość i uniknąć przestarzałości.
 3. Zarządzanie Zasobami: Strategia IT powinna określać, jak organizacja zarządza swoimi zasobami technologicznymi, w tym sprzętem, oprogramowaniem, danymi i personelem IT.
 4. Innowacje i Transformacja Cyfrowa: Strategia IT powinna umożliwiać i wspierać innowacje, wykorzystując nowe technologie do transformacji procesów biznesowych i tworzenia nowych modeli biznesowych.
 5. Współpraca z Innymi Działami: Efektywna strategia IT wymaga ścisłej współpracy z innymi działami w organizacji, aby technologia była w pełni zintegrowana z różnymi aspektami działalności firmy.
 6. Szkolenia i Rozwój Kompetencji: Strategia IT powinna uwzględniać rozwój umiejętności i wiedzy pracowników w zakresie technologii, co jest kluczowe dla jej skutecznego wdrożenia i wykorzystania.

 

Oczywiście to nie wszystko, jednak chodzi o kluczowe dla tego tematu obszary, mianowicie o dobór narzędzi, kluczowych w osiągnięciu celów strategicznych.

Aby działać szybciej i lepiej należy dobrać, wdrażać czy ulepszać narzędzia czy systemu aby były coraz bardziej automatyczne, innowacyjne oraz angażowały coraz mniej czasu pracownika co ma wpływać na niższą cenę produktu czy usługi.

Co jednak w przypadku kiedy pracownicy nie nadążają za innowacjami i są blockerem innowacji i najnowszych narzędzi i systemów czy aplikacji ?

Prostą odpowiedzią byłoby: musimy wymusić ich rozwój i adaptację do nowych realiów – patch punkt 6 w Naszej strategii.

Trudniejszą odpowiedzią byłoby – wymieńmy ich na takich co się zaadoptują. A co jeśli Ci pracownicy są bardzo dobrymi specjalistami w swojej dziedzinie, która nie koniecznie musi być związana z technologią czy innowacjami ?

Co jeśli na rynku bardziej innowacyjni czy często młodsi pracownicy nie będą w stanie kontynuować świadczenia usług na tym samym poziomie jeśli chodzi o wiedzę dziedzinową ?

 

Przy doborze narzędzi informatycznych dla firmy, istotne jest głębokie zrozumienie nie tylko celów biznesowych, ale również potrzeb i umiejętności użytkowników końcowych - pracowników. Niezależnie od tego, jak zaawansowane technologicznie są proponowane rozwiązania, ich skuteczność będzie ograniczona, jeśli pracownicy nie będą w stanie ich efektywnie wykorzystywać. Dlatego ważne jest, aby strategia IT uwzględniała:

 1. Zrozumienie Potrzeb Użytkownika: Analiza potrzeb i umiejętności pracowników pozwala na dobór narzędzi, które będą dla nich intuicyjne i przydatne w codziennej pracy. To z kolei przekłada się na większą akceptację i efektywne wykorzystanie technologii.
 2. Dostosowanie Szkoleń: Szkolenia i rozwój kompetencji (punkt 6 strategii IT) powinny być dostosowane do aktualnego poziomu umiejętności pracowników. Zapewnia to, że wszyscy mogą nadążyć za zmianami i skutecznie wykorzystywać nowe narzędzia.
 3. Partycypacja Pracowników w Procesie Wyboru Narzędzi: Włączenie pracowników w proces decyzyjny dotyczący wyboru technologii może znacznie poprawić ich późniejszą adaptację i akceptację. Daje to również cenne wskazówki dotyczące funkcjonalności i użyteczności narzędzi.
 4. Elastyczność i Skalowalność Rozwiązań: Wybierając narzędzia, należy uwzględnić możliwość ich adaptacji i skalowania w miarę rozwoju firmy i zmieniających się potrzeb użytkowników.
 5. Ocena Ryzyka i Zarządzanie Zmianą: Wprowadzenie nowych technologii wiąże się z ryzykiem, zarówno technicznym, jak i ludzkim. Zarządzanie tym ryzykiem i procesem zmiany jest kluczowe dla sukcesu implementacji.

Wnioskiem jest, że skuteczna strategia IT musi równoważyć potrzeby biznesowe firmy z możliwościami i oczekiwaniami jej pracowników. Rozumienie użytkowników, ich potrzeb i umiejętności jest tak samo ważne, jak wybór odpowiednich technologii. To podejście pozwala na tworzenie bardziej zrównoważonych i efektywnych rozwiązań informatycznych, które wspierają cele biznesowe, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

 

Related Articles

Jak stworzyć dobre webinarium?

Big Data w marketingu

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!