ARP

ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną Skarbu Państwa. Łączy działalność publiczną z działalnością biznesową. Misja: Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. 

Obszary działalności ARP:

  • posiada aktywa w 76 spółkach, a w 51 z nich –pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP),
  • sprawuje nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa, z których większość nie wchodzi w skład Grupy ARP,
  • jest fundatorem lub współfundatorem czterech fundacji,
  • zarządza dwoma Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w południowo-wschodniej Polsce (Mielec i Tarnobrzeg)
  • główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP S.A., to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn,
  • jest właścicielem zespołów zamkowo-parkowych w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie (zarządza nimi Fundacja Pro Arte et Historia).

Nasza współpraca z działem IT w ARP obejmowała:

▪ Zbieranie oraz analizowanie wymagań biznesowych
▪ Przygotowywanie zakupów na usługi oraz sprzęt IT
▪ Współpraca w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych
▪ Uzgadnianie z działami biznesowymi warunków współpracy z IT
▪ Analizowanie i rozwiązywanie incydentów oraz kontakt z dostawcą systemów
▪ Wsparcie użytkowników systemu ERP i BI (Business Intelligence)
▪ Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
▪ Przygotowanie i aktualizowanie budżetu

Client

ARP

Date

11 listopad 2021

Tags

Administracja publiczna, Usługi

Idea portalu

Ideę powstania tej strony można bardzo trafnie podsumować słynnym Sokratesowym  „Scio me nihil scire „ - „wiem, że nic nie wiem”.  Celem i pomysłem stworzenia Naszego portalu jest korzystanie z doświadczenia i wiedzy, jak i dzielenie się swoimi pomysłami, lekcjami, autopsjami. Nie chcielibyśmy jednak aby powstała branżowa WIKIPEDIA, a zamiast suchej wiedzy były doświadczenia, studia przypadku, konkretne sytuacje prosto z biznesu. A więc praktyka ponad teorią.

Liczymy więc na Was społeczność ludzi związaną z zarządzaniem IT i odwiedzających tę stronę na dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Uczmy się wszyscy !!